แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
29 พฤศจิกายน 2565 18,294.46 รายชื่อสมาชิก
28 พฤศจิกายน 2565 20,830.24 รายชื่อสมาชิก
27 พฤศจิกายน 2565 10,918.59 รายชื่อสมาชิก
25 พฤศจิกายน 2565 25,042.59 รายชื่อสมาชิก
24 พฤศจิกายน 2565 17,655.79 รายชื่อสมาชิก
22 พฤศจิกายน 2565 13,296.59 รายชื่อสมาชิก
20 พฤศจิกายน 2565 19,150.67 รายชื่อสมาชิก
17 พฤศจิกายน 2565 13,909.41 รายชื่อสมาชิก
16 พฤศจิกายน 2565 130,091.04 รายชื่อสมาชิก
7 พฤศจิกายน 2565 12,894.84 รายชื่อสมาชิก
6 พฤศจิกายน 2565 19,653.04 รายชื่อสมาชิก
3 พฤศจิกายน 2565 15,404.27 รายชื่อสมาชิก
29 ตุลาคม 2565 10,696.65 รายชื่อสมาชิก
28 ตุลาคม 2565 21,020.50 รายชื่อสมาชิก
26 ตุลาคม 2565 11,238.39 รายชื่อสมาชิก
23 ตุลาคม 2565 24,803.37 รายชื่อสมาชิก
21 ตุลาคม 2565 20,273.02 รายชื่อสมาชิก
20 ตุลาคม 2565 23,546.14 รายชื่อสมาชิก
19 ตุลาคม 2565 20,377.97 รายชื่อสมาชิก
17 ตุลาคม 2565 21,447.64 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
28 พฤศจิกายน 2565 34,840.11 รายชื่อสมาชิก
21 พฤศจิกายน 2565 71,179.90 รายชื่อสมาชิก
14 พฤศจิกายน 2565 3,719.14 รายชื่อสมาชิก
7 พฤศจิกายน 2565 21,061.19 รายชื่อสมาชิก
31 ตุลาคม 2565 17,042.44 รายชื่อสมาชิก
24 ตุลาคม 2565 33,799.00 รายชื่อสมาชิก
17 ตุลาคม 2565 50,611.86 รายชื่อสมาชิก
10 ตุลาคม 2565 25,000.75 รายชื่อสมาชิก
3 ตุลาคม 2565 22,772.45 รายชื่อสมาชิก
26 กันยายน 2565 24,269.72 รายชื่อสมาชิก
19 กันยายน 2565 35,598.52 รายชื่อสมาชิก
12 กันยายน 2565 15,188.82 รายชื่อสมาชิก
5 กันยายน 2565 24,768.24 รายชื่อสมาชิก
29 สิงหาคม 2565 15,992.85 รายชื่อสมาชิก
22 สิงหาคม 2565 28,796.33 รายชื่อสมาชิก
15 สิงหาคม 2565 44,667.05 รายชื่อสมาชิก
8 สิงหาคม 2565 61,798.83 รายชื่อสมาชิก
1 สิงหาคม 2565 53,958.34 รายชื่อสมาชิก
25 กรกฎาคม 2565 29,680.31 รายชื่อสมาชิก
18 กรกฎาคม 2565 33,998.09 รายชื่อสมาชิก