แจ็คพอทย้อนหลัง

MAJOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
27 มีนาคม 2566 19,328.03 รายชื่อสมาชิก
24 มีนาคม 2566 13,448.08 รายชื่อสมาชิก
23 มีนาคม 2566 20,279.24 รายชื่อสมาชิก
22 มีนาคม 2566 23,751.02 รายชื่อสมาชิก
17 มีนาคม 2566 18,799.11 รายชื่อสมาชิก
16 มีนาคม 2566 10,529.71 รายชื่อสมาชิก
15 มีนาคม 2566 42,776.38 รายชื่อสมาชิก
11 มีนาคม 2566 18,489.11 รายชื่อสมาชิก
9 มีนาคม 2566 14,681.68 รายชื่อสมาชิก
7 มีนาคม 2566 22,489.58 รายชื่อสมาชิก
6 มีนาคม 2566 18,259.95 รายชื่อสมาชิก
4 มีนาคม 2566 15,118.48 รายชื่อสมาชิก
3 มีนาคม 2566 38,938.40 รายชื่อสมาชิก
1 มีนาคม 2566 23,315.98 รายชื่อสมาชิก
28 กุมภาพันธ์ 2566 22,614.11 รายชื่อสมาชิก
27 กุมภาพันธ์ 2566 20,853.27 รายชื่อสมาชิก
25 กุมภาพันธ์ 2566 47,687.34 รายชื่อสมาชิก
24 กุมภาพันธ์ 2566 10,879.31 รายชื่อสมาชิก
23 กุมภาพันธ์ 2566 36,707.65 รายชื่อสมาชิก
22 กุมภาพันธ์ 2566 30,193.57 รายชื่อสมาชิก
MINOR
รอบวันที่ จ่ายแจคพอต สมาชิกที่ได้
27 มีนาคม 2566 30,674.65 รายชื่อสมาชิก
20 มีนาคม 2566 37,996.96 รายชื่อสมาชิก
13 มีนาคม 2566 17,359.11 รายชื่อสมาชิก
6 มีนาคม 2566 53,857.68 รายชื่อสมาชิก
27 กุมภาพันธ์ 2566 69,860.04 รายชื่อสมาชิก
20 กุมภาพันธ์ 2566 24,237.30 รายชื่อสมาชิก
13 กุมภาพันธ์ 2566 43,336.01 รายชื่อสมาชิก
6 กุมภาพันธ์ 2566 67,111.65 รายชื่อสมาชิก
30 มกราคม 2566 39,668.15 รายชื่อสมาชิก
23 มกราคม 2566 61,035.91 รายชื่อสมาชิก
16 มกราคม 2566 12,161.14 รายชื่อสมาชิก
9 มกราคม 2566 22,045.66 รายชื่อสมาชิก
2 มกราคม 2566 22,483.51 รายชื่อสมาชิก
26 ธันวาคม 2565 23,504.55 รายชื่อสมาชิก
19 ธันวาคม 2565 28,062.97 รายชื่อสมาชิก
12 ธันวาคม 2565 12,303.24 รายชื่อสมาชิก
5 ธันวาคม 2565 58,288.76 รายชื่อสมาชิก
28 พฤศจิกายน 2565 34,840.11 รายชื่อสมาชิก
21 พฤศจิกายน 2565 71,179.90 รายชื่อสมาชิก
14 พฤศจิกายน 2565 3,719.14 รายชื่อสมาชิก